Aktuálně:

Roční cyklus tvořivých workshopů  

Je určen  skupinám hudebně nadaných studentů, žáků či dospělých o počtu

3 – 5 účastníků, kteří  mají chuť  rozvíjet  svoji  kreativitu a schopnost improvizace.

Cyklus  probíhá v rozsahu třiceti workshopů.       

                                                                               

Náplň workshopů:                               

1.  Skládání  vlastních písniček  či  skladeb  bez žánrového  omezení

2.  Aranžování těchto kompozic , tj.vytváření  nápaditých vícehlasů, případně

nástrojových  doprovodů, pokud některý z členů ovládá určitý hud. nástroj                               

 

Přednosti   workshopů :

* Zcela osobní přístup  k jednotlivým  účastníkům s maximálním využitím jejich individuálních schopností 

* Odborné vedení  ověřené mnohaletou praxí hlasového pedagoga, sbormistra a  vedoucího  hud. skupin

* Vysvětlení a praktikování základů  harmonie důležitých  pro kvalitní aranžování 

* Komorní prostředí  a důvěrná atmosféra  nezbytné  k navození  procesu tvoření

* Pořizování  nahrávek výsledné tvorby pomocí profesionálního čtyřstopého  ministudia , se  kterým se

   účastníci,  pokud projeví zájem, mohou také naučit pracovat ( = výborná zpětná  vazba ).

* Možnost veřejné prezentace ,  projeví – li daná skupina  zájem (zcela dobrovolné! ) 

 

Workshopy jsou  45-timinutové a předplatné je rozděleno do tří plateb  po deseti  workshopech ,

tj. 2000 Kč na 1 člena skupiny za 10 workshopů  (při počtu tří zájemců)