Jmenuji se Soňa Vidličková. Vystudovala jsem PdF UP v Olomouci – učitelství pro 2. a 3. stupeň, obor čeština a hudební výchova.

Ve školství jsem působila 20 let, mimo jiné na gymnáziích ve Šternberku a v Olomouci, kde jsme spolu s mým mužem Milanem – kytaristou – vedli pěvecké sbory a kapely. Na toto období máme krásné vzpomínky. Práce se studenty v rámci mezinárodních hudebních projektů nás hodně naplňovala, ale nakonec  touha nahlédnout muzice hlouběji pod pokličku byla silnější, takže jsem v roce 2005 ze školství odešla. Od té doby se zabývám hlavně HLASOVOU TERAPIÍ

Aby člověk mohl pomáhat druhým, musí především umět pomoct sám sobě. Proto si od roku 1999, kdy jsem potkala svého duchovního Mistra, vyšlapávám svoji individuální cestu sebepoznání, inspirovanou každoročním studijním pobytem v Asii (od roku 2012 spolu s Milanem). 

 

Společně pořádáme večerní muzikoterapeutické cykly, víkendové semináře, hudební workshopy, interaktivní koncerty apod. 

Prostřednictvím našich aktivit intenzivně zkoumáme:

– jak se hudbou, konkrétně hlavně zpěvem, lze dostat “blíž k sobě”

– zda může zvuk vyspravit to, co v nás “hapruje”

– jak se pomocí zvuku a hlavně zpěvu uvolnit a nechat na povrch vybublat to, co už nepotřebujeme

– zda je praktikování hudby výsadou jen vybraných jedinců či ji lze zpřístupnit všem

– zda je dobré navazovat na zkušenosti dávných předků a nechat se inspirovat jejich odkazem

…..a výsledky jsou více než zajímavé!

Hudba je skutečně výborným uvolňujícím a léčebným prostředkem. Zpěv a další hudební činnosti včetně hry na nástroje, také námi vydávané zvuky nás velmi rychle dostávají do stavu zrelaxovanosti a rozšiřují naše vnímání.

Považuji za důležité pomáhat objevovat radost z hudby všem jedincům, kteří o ni projeví zájem, i těm, kteří v této oblasti sebevědomím příliš neoplývají nebo které okolí označilo za „netalentované“…protože vše je jen v našich hlavách!  Špatné programy je potřeba vyměnit  za nové, funkční. Jsem přesvědčena, že každý se do určité míry může naučit zpívat a že vynaložené úsilí a trpělivost se následně odrazí v lepším sebepřijetí. Pomocí uvolňovacích pěveckých cvičení nebo alikvotního zpěvu (= zvláštní druh harmonizujícího zpěvu) lze úspěšně řešit hlasové       a zároveň psychické bloky.

Celkově během všech aktivit upřednostňuji momentální pozitivní prožívání hudby před svazující precizností.