Hlasová terapie : 

Využívá speciálních léčebných technik, pomocí nichž lze

postupně objevovat nejpřirozenější polohu hlasu

a získat  jistější hlasový projev.

Poradenství v oblasti zpívaného

a mluveného projevu :

Zahrnuje praktické rady, jak nejlépe pečovat o svůj hlas.

Obsahuje systém cvičení podporujících:   

    * šetrné zacházení s hlasem (důležité pro jedince,

       kteří potřebují mít zdravý hlas pro svoji profesi)

    * správné  dýchání při zpěvu a mluveném projevu 

    * kulturu mluveného projevu (i před větším fórem)  

    * překonávání trémy 

Individuální lekce zpěvu:

Tyto lekce zajišťují zcela osobní přístup , jelikož zohledňují

individuální hlasové možnosti každého jedince.