Hlasová terapie : 

 

Využívá speciálních léčebných technik, pomocí nichž lze

postupně objevovat nejpřirozenější polohu hlasu

a získat  jistější hlasový projev.

Délka terapie:  45 min. nebo 60 min.

Cena: viz oddíl  “ceník”

 

Poradenství v oblasti zpívaného

a mluveného projevu :

 

Zahrnuje praktické rady, jak nejlépe pečovat o svůj hlas.

Obsahuje systém cvičení, podporujících

   

    * šetrné zacházení s hlasem (důležité pro jedince,

       kteří potřebují mít zdravý hlas pro svoji profesi)

    * správné  dýchání při zpěvu a mluveném projevu 

    * kulturu mluveného projevu (i před větším fórem)  

    * překonávání trémy 

Délka konzultace: 45 min. nebo 60 min.

Cena: viz oddíl “ceník”

 

Individuální lekce zpěvu:

 

Tyto lekce zajišťují zcela osobní přístup , jelikož zohledňují

individuální hlasové možnosti každého jedince.

 

Délka lekce: 45 min. nebo 60 min.

Cena: viz oddíl “ceník”