Ladíme si?

Když v hudbě zazní současně dva různé tóny, vzniká souzvuk. Podle toho, jak jsou tóny od sebe výškově vzdálené, tedy jaký tvoří interval, označujeme je názvy prima, sekunda, tercie,…  Takovýto souzvuk může našemu uchu buď lahodit, nebo znít napjatě, nepříjemně…
Říká se, že každý člověk zní určitým tónem – osobní mantrou. Potkají-li se dva lidé, jejich duše mohou a nemusí souznít. Znáte to, naštvaný šéf na nás vyrukuje s výtkami všeho druhu, až se nestačíme divit, jak jsme „nemožní“. V případě, že se necháme chytnout do pasti a jeho výroku uvěříme, skřípe mezi námi ostrá sekunda. Naopak, setkáme-li se s usměvavou prodavačkou, která nás zahrne péčí, můžeme vzájemně rezonovat v měkoučké tercii. A což teprve osobní mantry dvou zamilovaných duší vibrujících zvonivým sextovým duetem!

Klíč k porozumění

Jak to ale zařídit, abychom se všemi lidmi, které potkáváme, ladili? Jednou z cest je porozumění výroku: KDYŽ SE CÍTÍME DOBŘE, JE DOBRÉ VŠE OKOLO NÁS! Prostě, bez ohledu na to, jak nás hodnotí druzí, jsme sami se sebou spokojení. Ať již říkají nebo dělají cokoliv, nebereme si to osobně. Postupně potkáváme čím dál méně morousů a šťouralů a někdy dokonce, světe div se, i morous pookřeje! Určitě to znáte i opačně: při kontaktu se silně charismatickou osobností máme tendence ukazovat to lepší v nás. Takto nějak mezi lidmi dochází k vyladění. Jako když houslista chvilku otáčením kolíku povoluje či natahuje strunu, aby nalezl ten správný souzvuk ke druhé, již naladěné struně.

Mantra duše
Hudba je skvělým receptem na vyladění nás samotných, na naši osobní spokojenost. Úplně všichni máme rovná práva najít v hudbě, hlavně ve zpěvu, zalíbení, i přes výroky druhých o nedostatečné míře pomyslného talentu. Když toto pochopíme, odkrývají se nám vrátka k třinácté komnatě. Je to velmi snadné! Otevřeme ústa a, pokud možno bez cenzury, vyloudíme zvuk. Zkusme si třeba v průběhu několika dnů, hned po probuzení, bez velkého přemýšlení zazpívat nějaký tón. Protože jsme ještě tak napůl v říši snů, pravděpodobně to bude tzv. tón naší duše – naše osobní mantra, která vychází odněkud z nitra. Můžeme si ji chvilku zpívat (s ohledem na naše spolubydlící platí i zpěv v duchu) s přáním potkávat v daném dni jen lidi tvořící s námi ty nejharmoničtější intervaly a pak už jen pozorovat, jestli se tak děje. Lze ji také používat jako pilulku na zdravotní neduhy nebo na psychickou pohodu, když se na nás ze všech stran sypou úkoly.

Tvořivé gruntování
Občas nás čeká rozhovor s někým, s kým jsme v minulosti nedokázali najít společnou notu.I tento oříšek má hudební řešení: Poměrně jednoduše si ještě doma připravíme půdu pro splavný dialog tak, že si třeba 10 – 15 minut zpíváme vokál „e“ či slabiku „ham“ na podpoření komunikace nebo rovnou mantru určenou k harmonizaci 5.čakry „HAM VIŠUDHA HANG“. U žádné mantry nemusíme znát melodii, klidně si ji zpívejme třeba na jednom tónu nebo probuďme naši hudební fantazii a vymysleme si libovolnou melodii. Zpěv hlásek nebo manter je velmi praktická metoda i pro vytížené mamky – hospodyňky. Stihneme u ní umývat nádobí, poletovat s prachovkou či zemovkou, zkrátka vypulírovat celý byteček. Pokud nám to kapacita hlavy dovolí, přidáme i představu příjemného rozhovoru a víru, že se tak stane. Improvizovaným zpěvem a pozitivní vizualizací uděláme něco pro zvýšení našich osobních vibrací, protože tvořivost nás, na rozdíl od přízemních či negativních myšlenek, může vyhoupnout rovnou do pátého patra. Pátá čakra totiž souvisí nejen s komunikací, ale právě i s kreativitou.

Proto na závěr přidávám ještě mantru na podpoření tvořivosti, prosperity a bezpečí:

SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ DURGA DÉVI NAMAHA
Bohyně tvořivé inspirace, bohyně prosperity a hojnosti, bohyně bezpečí, zdravíme Tě.

Mantra oslavuje tři aspekty Bohyně:
Sarasvatí, zářící bílým světlem a pomáhající tvořivostí odstraňovat lenost
Mahalakšmí, která svítí zlatým světlem a pomáhá dosáhnout prosperity
Durga Dévi, purpurově blýskavou tříokou bohyni bojující se zlem a poskytující ochranu.

ALIKVOTNÍ ZPĚV

Ozdravná alikvotní lázeň

            Pojďme spolu objevovat kouzlo alikvotního zpěvu, tj. seznámit se se způsobem, jak ze sebe vyzpívat to, co nás uvnitř tíží a jak zatočit s různými zdravotními neduhy.  Alikvotní zpěv lze vysledovat  u mnoha etnik, hlavně v oblasti Asie, např.u Mongolců,  některých národů bývalého SSSR ( např. Tuvanů a Kalmyků) či Tibeťanů.

 

VIBRAČNÍ MASÁŽ

Tibetští mniši znají odedávna učení ,,Nada brahma“- ,,Svět je zvuk“, to znamená, že vše kolem nás i v nás je určitá forma vibrace. Jistě si dokážete vybavit mručivý zvuk zpívajících tibetských mnichů. Posloucháme-li jejich zpěv pozorně, slyšíme kromě hlubokých tónů i širokou škálu vyšších frekvenčních tónů, které jsou velmi léčivé, stejně jako cinknutím na tibetskou misku zachytíme bohatou symfonii nejrůznějších tónů. Jejich energie je opravdu silná, zvláště těch alikvotních. Rezonují ve všech částech našeho těla. Přivádějí totiž do organismu ozdravné harmonizující vibrace. Pokud tělo některé vibrace postrádá, projeví se to určitou nemocí. Alikvotním zpěvem je možno mu chybějící vibrace dodat, vrátit ho zpět do rovnováhy a rozpustit takto mnohé energetické bloky. Každý z alikvotních tónů si najde tu správnou cestičku tam, kde je potřeba – k určitému orgánu či části těla a pěkně je „pomasíruje“.

 

NG – TECHNIKA

Ve své  mysli si představíme, že od srdeční čakry směrem ven vede tunel, který ústí do velké jeskyně se skvělou akustikou. Potom náš hlas rozezvučíme libovolným vokálem, třeba  „I“ a zpívané tóny do této  jeskyně posíláme. Takto si postupně pohráváme i s dalšími vokály a každého z nich si nějakou chvíli užíváme. Máme – li pocit, že náš hlas už je dostatečně zvučný, zkusíme další krok.Vybavíme si uchu lahodící francouzštinu a její nosové ,,N“, které si můžeme natrénovat  třeba několikerým opakováním slova „šanson“ s typickou francouzskou výslovností. Potom  zkusíme párkrát zpívat jen slabiku „šan“, přičemž nosové „N“ necháme znít tak dlouho, jak nám to náš dech dovolí. Držené „N“  způsobí, že máme zavřenou záklopku v krku. Po určité době zůstaneme jen u tohoto francouzského „N“, ze kterého po chvíli přejdeme do vokálu ,,A“, takže se ozve  výbušné ,,NGA“. To střídáme s dalšími vokály, čili může vzniknout třeba řada ,,NGAN NGON NGEN NGIN NGUN“. Důležité je, aby ,,N“ bylo nosové, naopak vokály velmi otevřené a jasné. Tím, že měníme různé vokály, mění se i výška doprovodných vysokých alikvotních tónů. Pokud se nám cvičení daří, můžeme časem pomocné ,,N“ vynechat a zpívat pouze jednotlivé vokály, které opět libovolně měníme, např. v pořadí „U-O-A-E-I“. Hlavní je brát nácvik jako zábavnou hru se zvuky – vnímat třeba, kde v těle nám  který vokál zní, barevné rozdíly mezi jednotlivými samohláskami nebo zkusit střídat NG- techniku s technikou Bird popsanou v minulém článku.

 

ALIKVOTNÍ MEJDAN

Nenechte se, prosím, odradit, pokud hned nebudete schopni svrchní alikvotní „píšťalky“ slyšet, protože jsou tak jemné, že si na ně Vaše ucho bude potřebovat zvyknout. S trochou trpělivosti se časem dostanete do stádia, kdy je uslyšíte i u vrzání dveří, cinkání tramvaje, houkání vlaku nebo ječící sousedky. Lépe alikvoty zpočátku slyšíme spíše u druhých než u sebe. Napadlo mě – co takhle pořádat zpívací dýchánky s přáteli? Navíc, určitě máte také tu zkušenost, že ve větším počtu jde cokoli snadněji. A zjistíte, že Vám společné zpívání přinese nevšední zážitky. Alikvotní zpěv je přímo ideální pro uvolňující hlasovou improvizaci, kterou mohou podpořit odvážnější zpěváci a ti nesmělejší se, jak se říká, více „ ztratí v davu“. Je třeba  vypnout mozek a nechat hlasivky jen tak zpívat a hlavně nehodnotit! Protože alikvotní zpěv je nejen léčivý, ale také velmi povzbudivý pro ty, kteří o svém zpěvním projevu nemají valné mínění, takže si nemusí dělat vrásky, zda zpívají dle oficiálních měřítek čistě či nikoliv. Mohou si zvolit jakýkoliv tón a výše popsanými způsoby jej obohatit, jako by do pokrmu přidávali rozličná exotická koření.

MANTRY

Monotónní nemusí být nudné…

Kdysi dávno jsem slyšela zvláštní, exotické zpěvy  v záhadném jazyce. Šlo o hinduistické mantry.Jejich nezvyklá melodika mě zaujala. Stále se opakovala stejná pasáž a já, jako odchovanec  klasické západní hudby, jsem po nějaké době očekávala, že přijde změna, nějaký zajímavý hudební bonbónek. Pět minut nic… deset minut nic…, a když už to trvalo téměř 20 minut, řekla jsem si: „Jak to ty lidi může bavit?! Dyť je to furt dokola!“ No, když Vám v hudební škole odmalička vštěpují, že hudba má být pestrá, plná změn a překvapení, není se co divit. Až po létech jsem pochopila, že hudba jsou jabka, hrušky, švestky… a každá slouží nějakému jinému účelu. „Popík“ , který na nás denně útočí z reproduktorů, kamkoli se hneme  ( toalety v lepší restauraci nevyjímaje), působí spíš jako zvuková kulisa, většinou tuto hudbu na vědomé úrovni ani nevnímáme. Klasická hudba v koncertním sále či divadle, složená konkrétním skladatelem, hraná živými interprety, jejichž výkon hodnotíme, nás  vtáhne ( a nebo, pokud nejsme trénovaní, nevtáhne) o něco víc. Duchovní zpěvy při obřadech můžou člověka povznést, přesunout do jiných sfér. Tady už se „nehraje“ na muzikantské překvapení. Naopak, zdánlivý stereotyp je cestou k hlubšímu prožívání, ponoření se do našeho nitra, někdy až do té míry, že se při zpěvu staneme písničkou samotnou – posvátnou mantrou…

Co je mantra?      

Mantra – někomu důvěrně známý, pro někoho zcela nový pojem.Pojďme si proto nejprve vysvětlit význam slova:

Název pochází ze sanskrtu, indického prajazyka, ze kterého se vyvinula i většina evropských jazyků, včetně češtiny. MAN  by se dalo přeložit jako „duch“, „myšlení“, TRA znamená “nástroj“, tedy  „Nástroj myšlení či ducha“. Za základní, tzv. univerzální mantru je považován DECH – nádech…. výdech….s železnou pravidelností, ve dne v noci. Je to první mantra, kterou vítá právě narozený človíček příchod na svět a stává se jeho mantrou celoživotní.

Může jí být i jediná hláska ( např vokály posilující čakry – u, o , a , e, i ) slabika

( bidžamantry pro tentýž účel – lam, vam, ram, jam, ham, kšam, óm) slovo, věta či některá pasáž z posvátných textů ( podrobněji viz níže). Specifikem mantry je právě její opakování – bývá nepřetržitě zpívána či recitována.Vyskytuje se ve všech náboženských kulturách – hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství, islámu,…existovala už ve Starém Egyptě a je součástí šamanských praktik přírodních národů.. Může být pouze prostým opakováním Božího jména v tom kterém náboženství, třeba v křesťanství  jména Boha Otce  a  Ježíše Krista, v judaismu El (  množné číslo Elohim – božstvo), v islámu  Allah  nebo, přesuneme – li se  do světa přírodních národů, např.indiánů, zazní oslovení    Manitou –   „Síla, jež přebývá ve všem“ u Algonkinů  či Wakan Tanka – „Velký duch“ u Siouxů…

Na uctívání ženského principu božství , vyjma některých východních náboženství

( např. v hinduismu Šakti ), monoteistická  náboženství – křesťanství, judaismus a islám -zapomněla. I přes tento fakt existuje tzv. „Velká Matka“ v některých dodnes používaných jménech. Z mnoha  jmen z celého světa ( Mama, Gaia, Moira, Havah, Mara, ….) uvedu pro zajímavost čtyři užívaná i u nás: Takže,….  Hany, Dany, Sáry, Miriam, …Jste Bohyně!!!

Jako mantru lze použít i slova s vysokými vibracemi – láska, moudrost, radost, soucit,…

nebo sousloví – boží hojnost, radostný dík, láska a vděčnost ( dle Emotových výzkumů vody coby nositele informací je poslední uvedené  spojení nejsilnější variantou!).

Spočinutí s mantrou na rtech

Zkusme si na chvíli zavřít oči, zaměřit se na svůj dech a pomalu, s libovolnou melodií  zpívat některé z božích jmen či energeticky silných slov. Zpěv by měl znít procítěně a vycházet ze srdce. Můžeme přidat představu jemného  růžového světla, šířícího se od srdeční čakry do prostoru kolem nás. Růžové budou potom i naše myšlenky!

 

Tradice či vlastní přístup?

Co mají všechny mantry společné, je zvláštní síla, kterou jsou tyto posvátné formulky nabity. V různých kulturách bývají mantry součástí tradičních obřadů, jejich vyslovování, způsob zpěvu a interpretace mají svá přísná pravidla. To ovšem neznamená, že bychom nemohli využít jejich síly, i když nepatříme k některé z náboženských skupin. V posledních letech  se stále více lidí, žijících v západním světě,  o mantry zajímá  a praktikuje jejich zpěv. Často je využívá jako pomocníky v různých životních situacích. V současné době zpěv hinduistických a buddhistických  manter na Západě  nejvíce zpopularizoval především Henry Marshall, který se odvážil interpretovat je  „po svém“, tzn. zjednodušoval a upravoval texty  a přizpůsoboval jejich původní východní melodiku západnímu hudebnímu cítění. Tvořil i své vlastní mantry, které, jak sám uvádí, vznikaly spontánně při meditaci či v mezních životních situacích. Např. DŽAJA DŽAJA DEVI  MATA NAMAHA v době, kdy mu umírala matka a byl od ní tisíce kilometrů vzdálen ( doporučuje ji zpívat pro pěkný vztah s matkou). Jeho přístup k mantře je mi velmi blízký. Pokud jsme se totiž nenarodili v zemi, kde jsou s ní lidé od malička „srostlí“,eventuálně jim byla předána učitelem – guru, nelze nikdy dosáhnout její přesné interpretace.

 

Mantra jako modlitba nebo vstupní brána k meditaci

Z osobní zkušenosti vím, že ze všeho nejdůležitější je, co do mantry vložíme. Pokud ji zpíváme s čistým srdcem, nesobeckými úmysly a upřímnou vírou, výsledkem je radostný pocit souznění se sebou samým i s okolím. Mantry lze zpívat jako písně oslavující Boha, dokonalost, harmonii, lásku ( každý nechť si dosadí  svůj pojem k označení toho, co nás „přesahuje“) nebo je používat zcela pragmaticky jako způsob , kterým lze řešit momentální nelad v určité oblasti. Problémy ve vztazích, zdravotní neduhy, či zcela světský  nedostatek financí atd. Mantry totiž pomáhají znovu nabýt ztracenou rovnováhu. Mohou posilovat léčbu, rozpouštět strachy, starosti, srovnávat emocionální výkyvy.

I ve východní tradici existuje dvojí způsob zpěvu manter: MANTRA – BHADŽAN  je chápána jako „utíkání se  k Bohu“ se svými starostmi a radostmi, podobně  jako modlitba v křesťanství,  MANTRA – KÍRTAN je zažívání pocitu sjednocení  s Bohem, což se dá připodobnit k meditaci.

Nejposvátnější hinduistické mantry

Posvátné spisy Indů, Védy (véda – od slova „vědění“), říkají: „Nezformovaný vesmír byl skryt v jediné kapce –   – bindu a z něj se rozeznívá ÓM ( A-U-M), prvotní tón, který stvořil svět.“  Je součástí mnoha dalších manter, včetně nejslavnější Gájatrí mantry, pocházející z Rgvédy, s dodatečně přidaným úvodem, vztahujícím se k hmotné, astrální a božské úrovni (země, vzduch, nebesa). Těmito všemi oblastmi ÓM proniká.

Je velmi těžké překládat texty manter, většinou nejdou přeložit doslovně, spíš je v překladu zachyceno určité poselství. Jako příklad uvedu alespoň jeden z mnoha překladů Gájatrí mantry:

ÓM BHUR BHUVAH SVAH                      „Země, vzduch, nebesa.“

TAT SAVITUR VARÉNJAM                     „Přejeme si meditovat o tomto zářícím světle,

BHARGO DEVASJA DHIMAHI                  které je hodno uctívání

DHIJO JO NAH PRAČODAYAT                 a stvořilo všechny světy.“

Neméně slavnou mantrou, pomáhající  překonávat strach ze smrti, cítit bezpečí a ochranu, je:

ÓM  TRAJAMBAKAM  JADŽAMAHE      „Ó, tříoký pane Šivo, medituji na Tebe

SUGHANDHIM PUŠTI VARDHANAM     Žehnej mi zdravím a nesmrtelností

URRUKAMÍVA BANDHANÁM           Tak snadno jako se odloupne okurka ze stvolu

MRITJORMUKŠÍJA MAMRITÁT               zbav mne chapadel bolesti a smrti.“

Zkuste si mantru zatím jen stále dokola říkat, najít si v ní pravidelný rytmus. Zvýrazněné slabiky vyslovujte s důrazem a malinko je prodlužte. Zní úžasně! Jako zaříkávadlo babky kořenářky…Můžete přidat pohyby rukou imitující čarování nad hrncem, plným léčivých bylin nebo tento zázračný lektvar, zbavující nás strachu, míchat vařečkou.

Články

Komentáře jsou uzavřeny.