Vážení příznivci našich muzikoterapií, tyto webové stránky budou postupně nahrazovány novými, které jsou momentálně ve vývoji, ale základní informace o našich aktivitách od září 2020 na nich njdete. Adresa je: www.hlasovalazen.cz.